Čo je endokanabinoidný systém ESC

CBD olej ovplyvňuje celý endokanabionoidný systém v organizme. Endokanabinoidný systém (ECS) je komplexný systém bunkovej signalizácie, ktorý začiatkom 90. rokov identifikovali vedci skúmajúci THC. ESC plní celý rad dôležitých funkcií. Spúšťa množstvo fyziologických a psychologických zmien, ktoré sú potrebné na harmonizáciu neustále sa meniaceho vnútorného a vonkajšieho prostredia. V priebehu života ESC potrebným spôsobom reaguje na poranenia a zápaly. Je neoddeliteľnou súčasťou ochranných mechanizmov namierených proti najrôznejším nádorom, neurologickým ochoreniam a poškodeniu nervov. Rovnako môže zmierniť zápaly spojené so starnutím.

ESC je biologicky regulačný mechanizmus, ktorý pracuje podobne ako zámok a kľúč. Pochopiť ESC je základnou podmienkou pokiaľ chceme účinnejšie zvládať choroby, hlavne chronické a vyčerpávajúce ochorenia. Po správnej aktivácii ESC je schopné potlačiť množstvo nádorov a tiež môže chrániť pred Alzheimerovou chorobou.

ESC nielen že dipsonuje preventívnymi a ochrannými mechanizmami, ale taktiež harmonizuje a posilňuje náš nervový a imunitný systém. Dokáže spúšťať kontrolu bolesti a tlmí zápaly. ESC iniciuje tvorbu nových nervových buniek, čo je veľmi dôležité pre zotavenie po rôznych poškodeniach mozgu a kľúčové pre occhranu nervových buniek a zlepšenie pamäti.

Akú funkciu zohráva ESC v organizme

Celková funkcia endokanabinoidného systému je udržiavať a regulovať homeostázu v tele. Homeostáza je vedecký termín, ktorý voľne opisuje stav optimálnej rovnováhy. V ľudskom tele podporuje endokanabinoidný systém homeostázu tým, že pomáha telu aj mozgu vnímať zmeny a vhodne na ne reagovať. Molekuly endokanabinoidného systému, ktoré sa niekedy označujú ako „most medzi telom a mysľou“, sa dajú považovať za brigádu dopravných policajtov. Systém pomáha koordinovať telesné funkcie v reakcii na stres, spája imunitný systém, hormonálny systém, nervový systém a takmer každý orgán v tele.

Celkovo má endokanabinoidný systém rozsiahly vplyv v celom ľudskom tele. V skutočnosti sú takmer všetky životne dôležité vnemy, ktoré každodenne zažívate, regulované aspoň v istej časti kontrolami endokanabinoidmi. Tu je niekoľko hlavných funkcií endokanabinoidného systému:

– Regulácia spánku

– Regulácia metabolizmu

– Pocit hladu

– Nálada

– Imunitné funkcie

– Reprodukcia a plodnosť

– Potešenie a odmena

– Pocit bolesti

– Modulácia pamäte

– Regulácia teploty

Stručne povedané, endokanabinoidný systém funguje prostredníctvom typu mechanizmu zámky a kľúča. Každý kanabinoidný receptor je konštruovaný v konkrétnom tvare, ktorý umožňuje viazanie iba správnych molekúl na danom mieste. Endokanabinoidy sú molekuly, ktoré majú presne správnu štruktúru, aktivujú bunkové receptory a vyvolávajú reakcie v bunkách.

Endokanabinoidné receptory

Tieto receptory sa nachádzajú v tele. Endokanabinoidy sa na ne viažu, aby signalizovali, že ECS musí konať.

Existujú dva hlavné endokanabinoidné receptory:

CB1 receptory, ktoré sa väčšinou nachádzajú v centrálnom nervovom systéme.

Receptory CB2, ktoré sa väčšinou nachádzajú vo vašom periférnom nervovom systéme, najmä v imunitných bunkách.

Endokanabinoidy sa môžu viazať na ktorýkoľvek z týchto receptorov. Účinky, ktoré vzniknú, závisia od toho, kde sa nachádza receptor a na ktoré endokanabinoidy sa viažu.

Napríklad endokanabinoidy môžu zacieliť receptory CB1 v miechovom nerve na zmiernenie bolesti. Iné sa môžu nadviazať na receptor CB2 vo vašich imunitných bunkách a signalizovať tak, že vaše telo zažíva zápal, ktorý je bežným znakom autoimunitných porúch.

CBD_CB1_CB2_receptory

Kde sa nachádzajú receptory CB1?

Receptor CB1 sa nachádza predovšetkým v centrálnom a periférnom nervovom systéme, aj keď menšie koncentrácie receptorov CB1 možno nájsť v orgánoch a iných tkanivách. Väčšinou však tieto receptorové miesta sú na povrchu nervových buniek a pomáhajú koordinovať komunikáciu medzi jednotlivými bunkami. Endokanabinoidy sa viažu na tieto bunkové receptory a spôsobujú zmeny v elektrických impulzoch, ktoré produkujú nervové bunky. V tomto zmysle sa endokanabinoidy považujú za neurotransmitery. Mení elektrický prenos z jednej bunky do druhej.

Na rozdiel od iných neurotransmiterov však endokanabinoidy fungujú neobvyklým spôsobom. Namiesto stimulácie nervových buniek na podráždenie a vypätie sa zdá, že endokanabinoidy upokojujú nervový systém. Môžu pôsobiť ako prestávka pre inak stimulujúce správy, ktoré by sa mohli prenášať pozdĺž nervových buniek. Tento všeobecný mechanizmus je možno dôvod, prečo sa kanabinoidy , ako je kanabidiol CBD, osvedčili ako účinný pri liečbe niektorých závažných záchvatových porúch.

Receptor CB1 je všadeprítomný v celom mozgu. Receptorové miesta sú však obzvlášť koncentrované v mozgových oblastiach zodpovedných za myslenie s vyšším vedomím, reguláciu metabolizmu a biologických hodín, centrá pre pohyb, spracovanie pamäti a spracovanie strachu. V mieche sú koncentrácie receptora CB1 menej husté. U pacientov trpiacich bolestivými stavmi alebo poraneniami však môže tento bunkový receptor v tejto oblasti zvyšovať koncentrácie. Prvé experimenty všeobecne naznačujú, že kanabinoidné receptory veľmi dobre reagujú na zmeny.

Kde sa nachádzajú receptory CB2?

Receptory CB2 sa nachádzajú predovšetkým v imunitných orgánoch a na imunitných bunkách, čo pomáha koordinovať reakcie na infekciu, poranenia a iné regulačné úlohy, vďaka ktorým je telo zdravé a chránené pred chorobami. Nedávno sa zistilo, že receptor CB2 zohráva úlohu pri zápalovej reakcii, ako aj pri pocitoch bolesti. Rovnako ako receptor CB1 sa počas bolestivých stavov, zvyšuje aj jeho koncentrácia v oblastiach zápalu tkanív. Receptor CB2 sa považuje za regulátor imunitného systému.

Preto sa na CBD olej treba pozerať v novom svetle. Celé interakcia kanabinoidov v tele je nesmierne komplexná. Vždy sa snažte vyhľadávať len Full spectrum produkty, ktoré obsahujú celý rad kanabinoidov, terpénov a flavonoidov. Vtedy Váš organizmus dostane maximum, čo mu vie ponúknuť príroda.