Je CBD účinné v boji proti úzskostiam a depresiám?

Úzkostné poruchy sú charakterizované nadmernou nervozitou, strachom, obavami, ktoré sú neprimerané skutočnému nebezpečenstvu. OCD, PTSD, panická porucha a fóbie sa považujú za úzkostné poruchy. 

Medzi príznaky patrí: 

  • Depresívna nálada 
  • Znížená strata záujmu alebo potešenie takmer vo všetkých činnostiach 
  • Výrazné narušenie hmotnosti, alebo chuti do jedla 
  • Poruchy spánku 
  • Urýchlenie, alebo spomalenie pohybu svalov 
  • Strata energie, alebo únava 
  • Pocity bezcennosti – nízka sebaúcta 
  • Znížená schopnosť myslieť, sústrediť sa a robiť rozhodnutia 
  • Opakujúce sa myšlienky na smrť, umieranie, alebo samovraždu 
  • Dlhodobé predstavy o medziľudského odmietnutia (tj. Ostatným by bolo lepšie bezo mňa); konkrétny plán samovrážd; pokus o samovraždu 
CBD a depresie ilustračný obrázok

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí úzkostnými poruchami približne 3,8% globálnej populácie. U jedného z desiatich ľudí je diagnostikovaná porucha duševného zdravia na celom svete. Úzkosť predbehla depresiu, čo z nej robí najbežnejšiu poruchu duševného zdravia na svete. Väčšina ľudí začína radšej, ako na bežne predpisované lieky hľadať riešenie v prírodných produktoch. Jednou z nich by mohlo byť práve CBD alebo CBG oleje. Treba si uvedomiť, že nemajú žiadne psychoaktívne účinky. 

Ľudské telo má mnoho rôznych receptorov. Receptory sú chemické štruktúry založenej na bielkovinách, ktoré sú pripojené k Vašej bunkám. Prijímajú signály z rôznych podnetov. Predpokladá sa, že CBD interaguje s receptormi CB1 a CB2. Tieto receptory sa väčšinou nachádzajú v centrálnom nervovom systéme a periférnom nervovom systéme. Presný spôsob, akým CBD ovplyvňuje receptory CB1 v mozgu, nie je úplne objasnený. Môže však zmeniť správanie serotonínu. Serotonín, neurotransmiter, hrá dôležitú úlohu vo vašom duševnom zdraví. Nízka hladina serotonínu sa bežne spája s ľuďmi, ktorí trpia depresiou. Bežnou liečbou nízkeho serotonínu je selektívny inhibítor spätného zachytávania serotonínu (SSRI), ako je sertralín (Zoloft) alebo fluoxetín (Prozac). SSRI sú k dispozícii iba na lekársky predpis. 

Vedecký časopis Journal publikoval štúdiu, ktorá uvádza, že 79% účastníkov pri pravidelnom užívaní CBD zaznamenalo zníženie stavu úzkosti depresiou. 

Čo na to WHO?

Odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie pre drogovú závislosť ponúka dlhý zoznam zdravotných komplikácií, pre ktoré môže byť CBD prospešné. 

Výskumné štúdie preukázali, že CBD môže pomôcť aktívne znížiť pocity izolácie, zmierniť príznaky autizmu a znížiť účinky post traumatickej stresovej poruchy (PTSD). Zdá sa, že CBD dokáže upokojiť mozog a podporovať hipokampus, čo je oblasť mozgu dôležitá pre zdravé emócie a pamäť. 

Štúdie preukázali, že CBD do veľkej miery znižuje sociálna úzkosť spôsobom porovnateľným s ipsapirónom a diazepamom (valium). Dvojito zaslepená randomizovaná klinická štúdia z roku 2012 sa zamerala na výhody CBD pre psychózu a v tejto štúdii dostalo 40 dobrovoľných pacientov CBD alebo antipsychotikum. Obe liečby pomohli pacientovým symptómom rovnako, zatiaľ, čo skupina užívajúca CBD mala oveľa menej vedľajších účinkov a žiadne problémy s pohybom, priberaním na váhe alebo hormonálne dysreguláciou – všetko bežné vedľajšie účinky antipsychotík. 

Treba si, ale uvedomiť, že CBD nemôžeme považovať za náhradu antidepresív alebo antipsychotík pri veľmi vážnych stavoch. Ak užívate lieky na predpis, pokračujte v ich užívaní, kým lekár nepovie inak. 

Aj, keď niektorí ľudia prisahajú na účinnosť CBD ako liečebného prostriedku na zdravie, odporúčame porozprávať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skôr, ako začnete užívať produkty CBD.